Protipožarni sistemi in sistemi javljanja plina

1141891

Skladno z zakonskimi normativi in protipožarnimi standardi (SIST) EN54 oz. VdS vgrajujemo certificirane protipožarne sisteme, ki omogočajo zanesljivo detekcijo požara.

Poleg sistemov javljanja požara vgrajujemo tudi sisteme za javljanje plina, ki lahko delujejo samostojno ali kot dodatek h protipožarnem sistemu. Na voljo je oprema za detekcijo in javljanje sledečih plinov: CO, Metan, Propan, Butan, Etan, Vodik, O2 .

Podjetje Coting d.o.o., zaposleni varnostni tehniki in sistemski inženirji so pooblaščeni ter certificirani s strani proizvajalcev sistemov, z rednim šolanjem strokovnega osebja zagotavljamo tehnično ustrezno in zakonsko skladno delovanje vgrajenih sistemov.