Protivlomni sistemi

smart-3871774_1920
Protivlomni sistemi se na osnovi varnostnim normativov oz EN/SIST standardov razvrščajo v razrede. Za profesionalno zaščito objektov se priporoča protivlomni sistem razred-3 (Grade 3 EN50131-3). Za zagotovitev skladnosti protivlomnega sistema normativom razred-3  mora biti vsa vgrajena oprema v protivlomnem sistemu skladna z razred-3 normativi. Protivlomni sistemi se z namenom javljanja alarmov običajno povezujejo na varnostno nadzorne centre,  omogočajo pa tudi sočasno  javljanju uporabniku. Napredni protivlomni sistemi omogočajo redundančno povezljivost preko različnih  nadzorno/komunikacijskih modulov:
  • PSTN modul za povezavo preko analogne telefonske linije oz simulacije linije za priklop preko IP-Infraneta
  • IP modul za povezavo preko omrežne oz internetne povezave
  • GSM/GPRS modul za povezavo preko mobilne povezave
Protivlomni sistem omogoča definiranje primarne, sekundarne in terciarne povezave, npr primarna povezava IP-Infranet, sekundarna IP, terciarna povezava GSM oz poljubno. V primeru prekinitve primarne povezave se prenos podatkov izvede po sekundarni liniji in tako dalje. Nadzor delovanja in obveščanje uporabnika o alarmnem stanju vgrajenih varnostnih sistemov Vam lahko izvaja nadzorni center varnostne službe, za fizične osebe oz manjša podjetja, ki niso priključena na nadzorni center pa je možno nastaviti nadzor delovanja preko secure cloud tehnologije. Obveščanje delovanja sistema protivlomnega sistema, kot je npr motnja, napaka, alarmno stanje, izpad jakotočnega napajanja, se lahko izvaja preko secure cloud-a na varnostno mobilno aplikacijo, ki jo uporabni namesti na svojo mobilno napravo oz.  tablico.