Videonadzorni sistemi

View of Businessman holding Security camera system icon and statistics data - 3d rendering

Videonadzorni sistemi omogočajo nadzor v realnem času, preverjanje posnetkov in raznovrstne analitike.

Uporaba videonadzornih sistemov je smotrna in tudi zakonsko dovoljena za varovanje oseb, blaga in premoženja, nadzor procesov dela, nadzor objektov kritične infrastukture, nadzor prometa, mestnih središč,..

Nudimo več kakovostnih in cenovnih razredov videonadzornih sistemov:

  • »Home-user« tehnologija, primerna za varovanje domov in manjših poslovnih objektov
  • Profesionalna tehnologija primerna za varovanje poslovnih objektov
  • »Enterprise« tehnologija primerna za varovanje najzahtevnejših objektov, kot so objekti kritične infrastrukture, vojaški in policijski objekti, bančne institucije,..