Projekti

reference_DARs2

Od leta 1990, ustanovitve podjetja Coting d.o.o., smo prisotni v pripravi in izvedbi sistemov tehničnega varovanja.

Izvedli smo referenčne objekte na:

  • objektih kritične infrastrukture kot so npr: nadzor in varovanje avtocest, pristanišč, telekomunikacijskih objektov, predorov, elektrarn
  • večjih industrijskih objektih kot so npr: varovanje proizvodnih, skladiščnih in poslovnih objektov
  • policijskih in vojaških objektih kot so npr: varovanje mejnih prehodov, policijskih postaj in ostalih objektov
  • bankah, poštah, zavarovalnicah, večjih trgovskih centrih, verigah trgovin
  • hotelih, casinojih in drugih turističnih objektih
  • šolah, vrtcih in državnih upravnih stavbah