Smart City Lightbox

Naziv projekta: Smart City-Light Box (SCL-Box)

Namen projekta Smart City-Light Box (SCL-Box) je razvoj inteligentne rešitve za samoregulacijo svetilk ter podporo IoT aplikacijami, ki je fleksibilna – omogoča integracijo v obstoječe svetilke in svetilke tujih proizvajalcev ter razvoj in uporabo funkcionalnosti po meri, energetsko učinkovitejša ter okolju prijaznejša od obstoječih sistemov, ter cenovno dostopna širšemu spektru pametnih mest in skupnosti. Cilj predlaganega projekta je razvoj sistema SCL Box za avtonomno upravljanje in regulacijo ulične razsvetljave. SCL Box je inovativna rešitev, ki spreminja trenutni način upravljanja ulične razsvetljave v pametnih mestih s transformacijo obstoječe svetilke v avtonomno, multifunkcionalno enoto sposobno izvajanja z IoT-podprtih aplikacij.

Višina celotnih stroškov operacije: 593.355,00 EUR; Višina sofinanciranja: 296.677,50 EUR.

Projekt se izvaja v okviru javnega razpisa EUREKA 2021, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Naložbo sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.